UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Veda a výskum

Projekty a ich podpora
Kvalifikačný rast nove.gif
Vedecké podujatia
Edičná činnosť
Publikačná činnosť
Rozhodnutie rektora č. 5/2021, ktorým sa vydávajú zásady dobrej praxe vedeckého publikovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach účinné od 22.2. 2021 nove.gif
Oficiálne dokumenty nove.gif
Odporúčané linky

 

Posledná aktualizácia: 03.03.2021