Prejsť na obsah

Vyhodnotenie dotazníkových prieskumov spokojnosti študentov s výučbou na PrávF UPJŠ

0minút, 34sekúnd

Zákon o vysokých školách ukladá povinnosť aspoň raz ročne umožniť študentom, aby sa formou anonymného dotazníka mohli vyjadriť ku kvalite výučby a pôsobeniu učiteľov.

Cieľom organizovanej spätnej väzby je:

  • zistiť a analyzovať názory študentov na výučbu,
  • identifikovať pozitívne reakcie ale aj problémové miesta vo vzdelávacom procese,
  • prerokovať tieto problémové miesta s dotknutými učiteľmi a
  • prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

Výsledky študentskej ankety sú prerokované na zasadnutí vedenia, Akademického senátu a Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty.

Prílohy

File File size
pdf vyhodnotenie-PravF-2016-17 502 KB
pdf vyhodnotenie-PravF-2015-16 426 KB

Študuj na UPJŠ