Prejsť na obsah

Interakcie

1minút, 38sekúnd

Voľnočasové popoludnie s občerstvením, hrami a zábavou vyhradené pre zamestnancov fakulty a  ich rodinných príslušníkov sa konalo
28.9.2023
v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ.

Zámerom vedenia fakulty bolo vytvoriť priestor pre stretnutie zamestnancov a kolegov z jednotlivých ústavov a pracovísk fakulty. V znení motta „bližšie k sebe“ umožniť viac sa navzájom spoznať v neformálnej atmosfére.

Program INTERAKCIÍ zabezpečovali študenti/členovia Študentského rozhlasu ŠtuRKo (moderátorka Alica Matisová, FF UPJŠ, šéfredaktor ŠtuRKo David Magdoško, FF UPJŠ) za spolupráce členov Študentskej rady PF UPJŠ.

Nielen pre deti boli pripravené hry a súťaže.

Ústrednou súťažou bola tzv. šarkaniáda, výroba šarkana. Súťažilo osem dvojčlenných tímov, ktoré reprezentovali príslušný ústav alebo pracovisko. O najkreatívnejšom, či najzaujímavejšom šarkanovi, rozhodovali všetci účastníci podujatia. Prvé tri miesta boli ocenené zaujímavými cenami.

V tohtoročnom prvom ročníku INTERAKCIÍ si zaslúžené 1. miesto vybojoval tím z Ústavu matematiky.
Druhé – Ústav informatiky a tretie získali zamestnanci Dekanátu.

Hudba, zaujímavý program, výborná nálada a príjemné slnečné počasie…

Podujatie sa uskutočnilo aj vzhľadom na súčinnosť vedenia Botanickej záhrady, ktoré nám umožnilo využiť ich krásny areál a rovnako poskytlo možnosť komentovanej prehliadky skleníkov.
O chutné občerstvenie v podobe živánskej, sa postarala jedna z univerzitných jedální (Moyzesova, vedúca p. Adamčíková).
Pivo, kofolu a radler zabezpečila spol. Heineken Slovensko.

Ako odznelo na otvorení podujatia, že dôležitým jadrom našich medziľudských vzťahov je najmä komunikácia a spoznávanie sa, chceme veriť, že podujatie INTERAKCIE tento zámer vedenia Prírodovedeckej fakulty zhmotnilo a naozaj aj naplnilo.

Dovidenia teda opäť o rok, v septembri 2024!


Študuj na UPJŠ