Prejsť na obsah

Spomienkový memoriál akademika Vladimíra Hajka

0minút, 51sekúnd
zivotopis-hajko

Spomienkový memoriál akademika Vladimíra Hajka

21. 9. 2023

Historická aula UPJŠ v Košiciach

Moderátor: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Úvodné slovo

Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
V. Hajko – najdlhšie slúžiaci predseda SAV (15 rokov, 8 mesiacov)

doc. RNDr. Š. Zajac, CSc.
prof. Vladimír Hajko – iniciátor vedeckej spolupráce košických a pražských fyzikálnych pracovísk v oblasti magnetizmu

Vystúpenie hostí

Diskusia

Podujatie bolo organizované pod záštitou dekana PF UPJŠ v spolupráci s Ústavom fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach 


Študuj na UPJŠ