Prejsť na obsah

Spomienkový memoriál akademika Vladimíra Hajka

0minút, 51sekúnd
zivotopis-hajko

Spomienkový memoriál akademika Vladimíra Hajka

21. 9. 2023,  od 14.00 – 16.00 h

Historická aula UPJŠ v Košiciach

Moderuje: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Úvodné slovo

Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
V. Hajko – najdlhšie slúžiaci predseda SAV (15 rokov, 8 mesiacov)

doc. RNDr. Š. Zajac, CSc.
prof. Vladimír Hajko – iniciátor vedeckej spolupráce košických a pražských fyzikálnych pracovísk v oblasti magnetizmu

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Naše diskusie v kontexte očakávaní významu vstupu SR do EU pre budúcnosť PF UPJŠ v Košiciach

Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
prof. Vladimír Hajko – výrazná osobnosť slovenskej fyziky, vzácny človek, pedagóg a manažér

prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
Javy nesymetrického premagnetovania feromagnetík

Vystúpenie hostí

Diskusia

Podujatie je organizované pod záštitou dekana PF UPJŠ v spolupráci s Ústavom fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach 


Študuj na UPJŠ