Prejsť na obsah

Spomienkový memoriál profesora Dušana Podhradského

0minút, 39sekúnd
26350

Spomienkový memoriál profesora Dušana Podhradského

9. 11. 2023 od 14:00 – 16:00 h

Historická aula UPJŠ v Košiciach

Moderuje: prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

doc. RNDr. Roman Soták, PhD., dekan PF UPJŠ
Úvodné slovo

doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD. – riaditeľka ÚCHV
Predstavenie profesora Podhradského

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
prof. Podhradský a jeho vklad do porevolučného rozvoja PF a UPJŠ

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.
Profesor Podhradský a rozvoj biochémie na PF UPJŠ

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
Mojich 50 rokov s profesorom Podhradským

JUDr. Eliška Wagshalová
Pár slov o otcovi…

Diskusia

Podujatie je organizované pod záštitou dekana PF UPJŠ v spolupráci s Ústavom chemických vied PF UPJŠ v Košiciach 


Študuj na UPJŠ