Prejsť na obsah

Veda mení svet

Ako chalkogenidové sklá skvalitňujú náš život….

Špičkový základný výskum je nevyčerpateľnou studnicou pre aplikácie. Potvrdzuje to aj výskum chalkogenidových skiel, ktorý výrazne skvalitňuje náš život. Obrovský význam skla pre život podčiarkla aj Organizácia spojených národov vyhlásením roka 2022 za Medzinárodný rok skla.
23. septembra 2022

Amavet- Festival 4 živlov

Dňa 3. júna 2022 sa konal v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave Festival 4 živlov, súťaž pre mladých „vedátorov“ 1. a 2. stupňa základných škôl.
6. júla 2022

Skrytý mikrosvet Prešovského Solivaru

Mohli sme nahliadnuť do nepoznaného mikrosveta...tak by opísal svoj objav kolektív z Katedry mikrobiológie, ktorého výskum je zameraný na extrémofilné mikroorganizmy. Také, ktoré žijú v podmienkach nepredstaviteľných pre život.
23. júna 2022

Deň v teréne

v rámci projektu Environment for the Future by Scientific Education  Potreba zvyšovania záujmu mladej generácie o stav životného prostredia si vyžaduje komplexný prístup k rozvíjaniu environmentálnych zručností. V rámci projektu EFFUSE bol dňa 12. apríla 2022 realizovaný terénny výjazd so žiakmi a učiteľmi v povodí rieky Laborec za účelom zvyšovania úrovne environmentálnej gramotnosti.
24. mája 2022

Spoluatormi významného výsledku metódy priameho merania hmotnosti kvarkov sú aj pracovníci Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ

Merania s novou metódou deklasterizácie jetu experimentom ALICE ukazujú cestu, ako pomocou analýzy oblasti mŕtveho kužeľa zmerať priamo hmotnosť kvarkov, ktoré sa inak vyskytujú v prírode len uväznené v hadrónoch. Prelomový výsledok bol publikovaný 18. 05. 2022 v prestížnom časopise Nature [1,2]. Jeho spoluatormi sú aj vedeckí pracovníci z Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky
19. mája 2022

Študuj na UPJŠ