UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Ocenenie za projekt "Moderné elektronické voľby"

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (Ústav informatiky PF UPJŠ) získala za projekt Moderné elektronické voľby Čestné uznanie v kategorii IT Projekt roka 2009 v rámci súťaže, ktorú vyhlasujú ITAS, PC Revue a Infoware. Projekt bol realizovaný spoločne so spoločnosťou Disig, a.s. Bratislava a Mládežníckym parlamentom Prešova.

Ocenený absolvent PF UPJŠ

Laureátom EPS Physics Education Division Award for Secondary School Teaching za rok 2009 sa stal absolventPF UPJŠ RNDr. Slavomír Tuleja, PhD.

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť

Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť získal okrem iných kolektív pracovníkov Botanického ústavu SAV a doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a to za prácu: Flóra Slovenska, VI/1.

Stretnutie k projektu AIS

Dňa 20.3.2009 sa na pôde fakulty uskutočnilo zasadnutie Riadiacej a Implementačnej rady projektu AIS.

Pracovné stretnutie k projektom centier excelentnosti

Dňa 19.3.2009 sa na pôde fakulty konalo pracovné stretnutie odborných garantov, projektových manažérov, ich asistentov a finančných manažérov projektov Centrá excelentnosti, v ktorých sa zúčastňuje PF UPJŠ.