UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Podpis zmluvy o SLTEM

Dňa 22. 12. 2011 bude podpísaná zmluva o založení Spoločného laboratória Transmisnej elektrónovej mikroskopie (SLTEM).

Prírodovedecká čajovňa

Dňa 7. decembra 2011 o 13.30 hod. sa uskutoční, v poradí tretia, Prírodovedecká čajovňa - rozpravy zo sveta vedy pri šálke čaju alebo kávy.

Exkurzia do centra popularizácie vedy v Budapešti

v sobotu 17.12.2011. Exkurzia je ukážkou realizácie návštev vedeckých a popularizačných pracovísk v rámci aktivít Science on Stage  a je súčasťou akreditovaného kurzu kontinuálneho vzdelávania učiteľov fyziky.

Popularizačné prednášky

Ako vyzerá „rodná reč“ rýchlej kalkulačky zvanej procesor? ... Aký význam majú digitálne technológie? ... Nesmrteľnosť? Krásni a príťažliví aj po smrti?...
Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete na popularizačných prednáškach 7.12.2011. Prednášky začínajú o 15.20 hod.

28. ročník súťaže ZENIT v programovaní

Dňa 1.12.2011 sa na pôde Ústavu informatiky PF UPJŠ uskutoční krajské kolo 28. ročníka súťaže ZENIT v programovaní, ktorého vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR.

Popularizačné prednášky

Pomôže matematika stať sa milionárom, alebo aspoň zabrániť hroziacemu ruinovaniu? ... Ako sa vyvíjali vodné diela vo svete a na Slovensku? ... Čo sa z génov dozvieme o sebe?
Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete na popularizačných prednáškach 30.11.2011. Prednášky začínajú o 15.20 hod.

Popularizačné prednášky

Sú všetky reálne čísla rovnako dôležité resp. zaujímavé?... Čo sú to eta-jadrá a hyperjadrá? ... Nachádzame na Slovensku adaptované jaskynné živočíchy?
Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete na popularizačných prednáškach 23.11.2011. Prednášky začínajú o 15.20 hod.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2011

Vedenie PF UPJŠ v Košiciach pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť na podujatia organizované v rámci  Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011, ktoré sa uskutočnia v dňoch od  7. novembra 2011 do 11. novembra 2011

Prírodovedecká čajovňa

Dňa 9. novembra 2011 o 13.30 hod. sa uskutoční, v poradí druhá, Prírodovedecká čajovňa - rozpravy zo sveta vedy pri šálke čaju alebo kávy.

Deň otvorených dverí na UPJŠ

11. novembra 2011 ponúkne naša univerzita možnosť nahliadnuť do jej priestorov a oboznámiť sa s aktivitami, ktoré realizujeme na jej pôde. Vítaní sú uchádzači o štúdium, učitelia, rodičia a všetci priaznivci vzdelania a vedy.

Pedagogická konferencia

Nie sú Vám ľahostajné otázky štúdia na PF UPJŠ? Príďte na Pedagogickú konferenciu a podeľte sa s nami o vaše skúsenosti, návrhy, alebo príďte len tak vypočuť si názor iných - 26.10.2011 o 13:00 hod. v posluchárni P1, Park Angelinum 9.