UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2017

Najprestížnejšie vedecké ocenenie Nobelova cena sa udeľuje každý rok za významný alebo prelomový výskum, technické objavy či za prínos pre ľudstvo vo fyzike, chémii, medicíne, literatúre a v boji za mier. Na pôde fakulty sa po prvýkrát konalo stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí priblížili študentom, učiteľom a širokej verejnosti problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2017 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/medicína.

Najlepším startupom roka na Slovensku sa stala SAFTRA Photonics, s.r.o.

Spoločnosť SAFTRA Photonics, ktorá vznikla v roku 2014 ako start-up na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, získala hlavnú cenu v prestížnej súťaži Startup Awards 2017. Jej zakladateľom a výkonným riaditeľom je prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Katedra biofyziky ÚFV PF UPJŠ.

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2017

Vedenie fakulty pozýva študentov, učiteľov ale aj absolventov a širokú verejnosť na stretnutie s vedcami PF UPJŠ, ktorí  priblížia problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2017 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/medicína. Podujatie  ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2017 sa uskutoční dňa 7. decembra 2017 v Historickej aule UPJŠ, Šrobárova 2.

Prijatie študentov dekanom PF UPJŠ pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva prijal na pôde fakulty dňa  21. novembra 2017 dekan PF UPJŠ študentov, ktorí v akademickom roku 2016/2017 dosahovali vynikajúce plnenie študijných povinností a úspešne reprezentovali  fakultu v rôznych oblastiach činnosti. Prijatia sa zúčastnili aj študenti, ktorí v ak. roku 2016/2017 plnili úlohy v rámci výkonu študentskej pomocnej vedeckej sily a študentskej pomocnej pedagogickej sily.

Slávnosť imatrikulácie študentov I. ročníka

Historická aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa 16. novembra 2017 zaplnila študentmi prvého ročníka Prírodovedeckej fakulty, ktorí v tento deň boli slávnostne imatrikulovaní do stavu vysokoškolských študentov.

Zomrela prof. Ing. Mirjam Gálová, DrSc.

Dňa 31.10.2017 nás vo veku 82 rokov navždy opustila prof. Ing. Mirjam Gálová, DrSc., emeritná profesorka Ústavu chemických vied, ktorá na Prírodovedeckej fakulte pôsobila od roku 1992.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2017

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť na podujatia organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 06. novembra 2017 do 13. novembra 2017