UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Profesor z ÚBEV - spolueditorom monografie vydavateľstva Springer

V závere roka 2018 bola vydavateľstvom Springer vydaná monografia Cave Ecology, na ktorej vydaní sa editorsky podieľal prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. z ústavu Biologických a ekologických vied. Je zároveň autorom dvoch z celkového počtu 24 kapitol. Na jej napísaní sa podieľalo 36 autorov z celého sveta …

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2018

Najprestížnejšie vedecké ocenenie Nobelova cena sa udeľuje každý rok v decembri za významný alebo prelomový výskum, technické objavy či za prínos pre ľudstvo vo fyzike, chémii, medicíne, literatúre a v boji za mier. V dňoch 6. a 7. decembra 2018 sa na pôde fakulty po druhýkrát konalo stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí  priblížili nielen študentom a učiteľom stredných škôl, ale aj širokej verejnosti  problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2018 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/Medicína.

Cena akademika Schwarza - ocenenie mladej vedeckej pracovníčky ÚMV PF UPJŠ

Na 50. konferencii matematikov, ktorá sa konala koncom novembra 2018 v Jasnej pod Chopkom, boli vyhlásené aj výsledky súťaží organizovaných Slovenskou matematickou spoločnosťou.
Medzi ocenených sa tohto roku zaradila RNDr. Mária Maceková, PhD. z Ústavu matematických vied PF UPJŠ, ktorá získala 2. miesto v súťaži akad. Štefana Schwarza za rok 2018 za súbor prác z oblasti teórie grafov.

Profesor Košťálik v našich spomienkach

Vo veku 89 rokov nás v utorok 4. decembra 2018 navždy opustil náš kolega, významný slovenský geograf, vysokoškolský pedagóg Prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.

Projekt IT Akadémia získal špeciálnu cenu poroty ITAPA 2018

Už druhýkrát v histórii sa udeľovala dňa 13.11.2018 v Bratislave aj cena za Najlepší projekt v oblasti digitalizácie krajín V4. Špeciálnu cenu poroty získal národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie, jedným z hlavných projektových partnerov ktorého je i Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Doplňujúce voľby

zástupcov ŠČ PF UPJŠ do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach sú vyhlásené na 12. decembra 2018
Aktualizované