UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2020

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť na podujatia organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 09. novembra 2020 do 15. novembra 2020

Študentské pomocné sily

Vedenie fakulty sa preto rozhodlo aj v ak. roku 2020/21 podporiť tých z Vás, ktorí chcú aktívne spájať svoj voľný čas so vzdelávaním, vedeckou či technickou prácou alebo propagáciou odboru, ktorý ste sa rozhodli študovať aktualizované

Zhromaždenie AO PF UPJŠ – online

Z dôvodu sprísnených epidemiologických opatrení sa zhromaždenie AO PF UPJŠ uskutoční dňa 30. septembra 2020 od 14.00 hod. ONLINE FORMOU  

Deň otvorených dverí - 6. február 2020

Program Dňa otvorených dverí 2020 Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach tradične začína prednáškami našich úspešných absolventov s názvom Alumni Space – cesta za úspechom a následne pokračuje programom zameraným na štúdium jednotlivých odborov v rámci príslušných ústavov fakulty