Prejsť na obsah

Aktuality

Študentské pomocné sily

Vedenie fakulty sa preto rozhodlo aj v ak. roku 2023/2024 podporiť tých z Vás, ktorí chcú aktívne spájať svoj voľný čas so vzdelávaním, vedeckou či technickou prácou alebo propagáciou odboru, ktorý ste sa rozhodli študovať.
19. septembra 2023

Výsledky prijímacieho konania a pokyn k zápisu

Milí naši budúci prváci,podľa §58, ods. 9 Zákona č. 131/2002 Zb. ste návratkou povinní potvrdiť, či sa zapíšete na štúdium na našej fakulte. Vaše skoré rozhodnutie nám umožní skvalitniť prijímací proces. Návratku je potrebné zaslať elektronicky – ais2.upjs.sk  najneskôr do 31.07.2023. V prípade záujmu o ubytovanie v ŠD UPJŠ je nutné podať návratku  a súčasne žiadosť o ubytovanie do 17.07.2023. … Čítať ďalej
21. júna 2023

Výsledky volieb kandidáta na obsadenie funkcie dekana

Oznámenie výsledkov voľby kandidáta na dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24. mája 2023 bola na riadnom zasadnutí Volebného zhromaždenia v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, štatútom UPJŠ a Zásadami voľby kandidáta na obsadenie funkcie dekana fakulty uskutočnená voľba kandidáta na funkciu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Na základe … Čítať ďalej
25. mája 2023

Študuj na UPJŠ