UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Zhromaždenie AO PF UPJŠ – online

Z dôvodu sprísnených epidemiologických opatrení sa zhromaždenie AO PF UPJŠ uskutoční dňa 30. septembra 2020 od 14.00 hod. ONLINE FORMOU  

Deň otvorených dverí - 6. február 2020

Program Dňa otvorených dverí 2020 Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach tradične začína prednáškami našich úspešných absolventov s názvom Alumni Space – cesta za úspechom a následne pokračuje programom zameraným na štúdium jednotlivých odborov v rámci príslušných ústavov fakulty