UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Študentské pomocné sily

V zmysle Smernice dekana pre obsadzovanie pozícií študentských pomocných síl vám ponúkame témy akademický rok  2021/22.

Výučba v akademického roku 2020/2021 na UPJŠ