Prejsť na obsah

Úspech doktoranda Ústavu matematiky na medzinárodnej konferencii 

0minút, 33sekúnd

V dňoch 28. januára až 2. februára 2024 sa členovia Oddelenia matematickej analýzy ÚMAT PF UPJŠ v Košiciach zúčastnili medzinárodnej konferencie Fuzzy Set Theory and Applications 2024.

Doktorand RNDr. Stanislav Basarik získal ocenenie za najlepšiu prezentáciu za príspevok s názvom Some generalizations of the Choquet integral – applied and theoretical. V príspevku odprezentoval výhody novej agregačnej metódy ktorú zaviedol, softvérovo implementoval a úspešne aplikoval v oblasti digitálneho spracovania obrazu.

Toto uznanie nielenže zvýrazňuje úroveň výskumných aktivít realizovaných na Ústave matematiky, ale posilňuje aj renomé fakulty.

Srdečne blahoželáme!


Študuj na UPJŠ