Prejsť na obsah

MATLAB Roadshow 2024

13. februára 2024
Študovňa A. Merici, PA9
14:00

Názov prednášky: Dátová analytika v prostredí MATLAB

Termín:  13.2.2024,  od 14:00 – 16:00 h

Miesto: Študovňa A. Merici, PA9


Anotácia:Spracovanie dát prináša niekoľko výziev. Dáta sa môžu nachádzať na rôznych miestach a častokrát ich treba pred použitím upravovať. V závislosti od typu dát je potrebné zvoliť algoritmus ich spracovania. Trendom sú rôzne predikčné modely založené na strojovom učení a Deep Learningu. Algoritmus je často potrebné škálovať a nasadiť do rôznych typov aplikácií.
Počas seminára si ukážeme možnosti prostredia MATLAB pre dátovú analytiku:

  • prístup k dátam v súboroch, databázach alebo z meracích zariadení
  • práca s neupravenými dátami (chýbajúce dáta, šum, drift)
  • tvorba algoritmov pre spracovanie obrazu, signálov a ďalších typov dát
  • práca s algoritmami umelej inteligencie – strojové učenie a Deep Learning
  • škálovanie algoritmov pre rozsiahle dáta (Big Data) – integrácia algoritmov do aplikácií.

Študuj na UPJŠ