Prejsť na obsah

Predvolebné hromaždenie AO PF UPJŠ

24. mája 2023
aula RB0A5 (M5), Šrobárova 2
13:00

Volebné zhromaždenie na voľbu kandidáta na obsadenie funkcie dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

pozýva všetkých zamestnancov a študentov fakulty

na predvolebné zhromaždenie Akademickej obce PF UPJŠ.

PROGRAM


• Otvorenie


• Vystúpenie uchádzača na kandidáta – prednesenie návrhu realizácie dlhodobého zámeru rozvoja fakulty


• Diskusia s uchádzačom

Svoje otázky môžete klásť už v predstihu, alebo počas zhromaždenia prostredníctvom aplikácie Slido  

alebo

po náčítaní QR kódu:


Voľby kandidáta na obsadenie funkcie dekana – Oznam


Študuj na UPJŠ