Prejsť na obsah

Vývojové laboratórium pre informačné a znalostné systémy

1minút, 3sekúnd

Laboratórium je distribuovaným pracoviskom  vývojového tímu Akademického informačného systému AiS2, ktorý používa 13 verejných a 4 súkromné slovenské vysoké školy a má cca 80 tisíc používateľov. Okrem vývoja systému AiS2 sa laboratórium venuje implementácii prvkov e-govermentu a integrácii AiS2 s externými systémami používanými na riadenie stredných a vysokých škôl.
 
Laboratórium je začlenené do Centra informatiky a informačných technológií  Technologického a inovačného parku UPJŠ.
 
 Výskumní pracovníci:

 • RNDr. Radovan Engel, PhD. (vedúci vývojového tímu AiS2)
 • Mgr. Peter Čižmár
 • Mgr. Martin Nemček
 • Mgr. Slavomír Varchula
 • Mgr. Peter Slaninka
 • Bc. Jozef Obrin
 • Mgr. Marcel Obrin
 • Martin Tkáčik
 • RNDr. Martin Šumák, PhD.
 • RNDr. Lukáš Miňo, PhD.

Výskumná infraštruktúra
Laboratórium využíva výpočtový a sieťový uzol.
 
Súvisiace projekty a granty

 • CeZIS – Centrum znalostných a informačných systémov

Spolupracujúce inštitúcie

 Zmluvní partneri

 Súvisiace linky

Fotogaléria


Študuj na UPJŠ