Prejsť na obsah

Akademické pracoviská ústavu

0minút, 49sekúnd
Katedra biológie rastlín

Mánesova 23,
041 54 Košice
tel.: +421 55 234 2300

Vedúci APÚ

doc. RNDr. Michal Goga, PhD.
tel.: +421 55 234 2310
e-mail: michal.goga@upjs.sk


Katedra bunkovej biológie

Šrobárova 2,
041 54 Košice
tel.: +421 55 234 1183

Vedúci APÚ

doc. RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.
poverený vedením
tel.: +421 55 234 1199
e-mail: rastislav.jendzelovsky@upjs.sk


Katedra fyziológie živočíchov

Šrobárova 2,
041 54 Košice
tel.: +421 55 234 1183

Vedúci APÚ

RNDr. Igor Majláth, PhD.
tel.: +421 55 234 1208
e-mail: igor.majlath@upjs.sk


Katedra genetiky

Mánesova 23,
041 54 Košice
tel.: +421 55 234 2300

Vedúca APÚ

prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.
tel.: +421 55 234 2301
e-mail: eva.cellarova@upjs.sk


Katedra mikrobiológie

Šrobárova 2,
041 54 Košice
tel.: +421 55 234 1183

Vedúca APÚ

RNDr. Mariana Kolesárová, PhD. – poverená vedením
tel.: +421 55 234 1191
e-mail: mariana.kolesarova@upjs.sk


Katedra zoológie

Šrobárova 2,
041 54 Košice
tel.: +421 55 234 1183

Vedúci APÚ

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
tel.: +421 55 234 1174
e-mail: lubomir.kovac@upjs.sk


Oddelenie didaktiky biológie

Mánesova 23,
041 54 Košice
tel.: +421 55 234 2300

Vedúca APÚ

PaedDr. Andrea Lešková, PhD.
tel.: +421 55 234 2308
e-mail: andrea.leskova@upjs.skŠtuduj na UPJŠ