Prejsť na obsah

Akademické pracoviská ústavu

0minút, 54sekúnd
Katedra Botaniky

Mánesova 23,
041 54 Košice
tel.: +421 55 234 2300

Vedúci APÚ

RNDr. Michal Goga, PhD.
tel.: +421 55 234 2310
e-mail: michal.goga@upjs.sk


Katedra bunkovej biológie

Šrobárova 2,
041 54 Košice
tel.: +421 55 234 1183

Vedúca APÚ

doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.
tel.: +421 55 234 1186
e-mail: zuzana.daxnerova@upjs.sk


Katedra fyziológie živočíchov

Šrobárova 2,
041 54 Košice
tel.: +421 55 234 1183

Vedúci APÚ

prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
tel.: +421 55 234 1181
e-mail: benadik.smajda@upjs.sk


Katedra genetiky

Mánesova 23,
041 54 Košice
tel.: +421 55 234 2300

Vedúca APÚ

prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.
tel.: +421 55 234 2301
e-mail: eva.cellarova@upjs.sk


Katedra mikrobiológie

Šrobárova 2,
041 54 Košice
tel.: +421 55 234 1183

Vedúca APÚ

RNDr. Mária Piknová, PhD.
tel.: +421 55 234 1228
e-mail: maria.piknova@upjs.sk


Katedra zoológie

Šrobárova 2,
041 54 Košice
tel.: +421 55 234 1183

Vedúci APÚ

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
tel.: +421 55 234 1174
e-mail: lubomir.kovac@upjs.sk


Oddelenie didaktiky biológie

Mánesova 23,
041 54 Košice
tel.: +421 55 234 2300

Vedúca APÚ

PaedDr. Andrea Lešková, PhD.
tel.: +421 55 234 2308
e-mail: andrea.leskova@upjs.sk


Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Šrobárova 2,
041 54 Košice
tel.: +421 55 234 1183

Vedúci APÚ

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
tel.: +421 55 234 1182
e-mail: peter.fedorocko@upjs.skŠtuduj na UPJŠ