Prejsť na obsah

Ústav biologických a ekologických vied

7minút, 10sekúnd

Aktuality

Jesenný cyklus prednášok SBS a KB ÚBEV

Milí kolegovia a študenti,
dovoľte mi pozvať Vás na 2 zaujímavé prednášky, ktoré sa uskutočnia túto stredu 26.10.2022 o 12:30 v seminárnej miestnosti na 1. poschodí v Botanickej záhrade v rámci jesenného cyklu Slovenskej botanickej spoločnosti a Katedry botaniky ÚBEV.
Prednášať nám budú:
RNDr. Matej Dudáš, PhD.: Mečovka horská (Sisyrinchium montanum) na Slovensku – má invázny potenciál?
a
Mgr. Zuzana Košturiaková: Fytochemická analýza vybraných druhov jarabín v Strednom Pohornádi.

Podoby života na Zemi: sme vo Vesmíre sami?

Zamestnanci Katedry mikrobiológie, doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. a RNDr. Mária Piknová, PhD., v článku Podoby života na Zemi: sme vo Vesmíre sami? (uverejnenom na Aktuality.sk v rubrike Veda, výskum – naša šanca) priblížili verejnosti časť výskumných aktivít katedry zameraných na štúdium extrémofilných mikroorganizmov.

Naša PhD študentka uspela na medzinárodnej vedeckej konferencii v Haagu

Doktorandka Mgr. Mária Ryníková z Katedry fyziológie živočíchov ÚBEV PF UPJŠ v Košiciach sa 24. a 25. mája 2022 zúčastnila významnej svetovej konferencie 10th Microbiome & Probiotics R&D and Business Collaboration Forum, na ktorej za prezentáciu svojej práce získala Cenu poroty. Viac info nájdete na fakultnej stránke, alebo aj tu.

 
Amavet- Festival 4 živlov

Dňa 3. júna 2022 sa konal v Zážitkovom centre vedy Aurelium Festival 4 živlov, súťaž pre mladých vedátorov 1. a 2. stupňa základných škôl. Pod vedením RNDr. Márie Piknovej, PhD. z Katedry mikrobiológie, Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ sa na prvom mieste tejto zaujímavej akcie umiestnili študenti 8-ročného gymnázia Aneta Štefančínová, Iveta Štefančínová a Radovan Štefančín zo školy Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov. Na Katedre mikrobiológie realizovali vedecký projekt na tému „Halofily nad zlato“ (študovali soľ-milujúce baktérie, obývajúce prešovskú soľanku). Viac informácií o súťaži nájdete na adrese https://www.amavet.sk/festival-styroch-zivlov/, viac footiek vo fotogalérii.

Vždy sa medzi nami nájdu ľudia, ktorých umelecké cítenie dokáže zachytiť krásu inak. Preto na vás čaká stále nová a aktualizovaná výstava vo vestibule RB pavilónu.

Ponuka tém záverečných prác

Do pozornosti dávame ponuku bakalárskych a diplomových prác na Katedre fyziológie živočíchov.


Zo života ústavu

Maturitný týždeň pre nematurantov

Rozšíriť obzory pre nematurantov Gymnázia v Bardejove s prednáškou na tému „Exotické zvieratá“ boli RNDr. Viktória a Igor Majláthovci, PhD. z Katedry fyziológie živočíchov. Ako už je zvykom, zaujali najmä hady, o čom svedčia aj reakcie samotných študentov. Videozáznam z tejto udalosti nájdete aj na YouTube.

Dvojitý úspech kolegov

Gymnazistky z Prešova Laura Ivančová a Katarína Fabuľová v rámci SOČ pod vedením RNDr. Jany Kiskovej, PhD. z Katedry mikrobiológie, Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach odštartovali sľubný projekt „Porovnanie komerčných a prírodných dezinfekčných prípravkov a ich vplyv na mikroorganizmy“, s ktorým vyhrali celoštátne kolo AMAVET 2021. Postúpili tak na celosvetovú projektovú súťaž stredoškolákov Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair), ktorá sa konala v dňoch 8. – 13. mája 2022 v meste Atlanta, Georgia, USA. Vedúcim slovenskej delegácie bol jeden z porotcov celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET RNDr. Marián Babinčák, PhD., vedecký pracovník Katedry bunkovej biológie, ÚBEV PF UPJŠ v Košiciach. Historicky bol prvým členom odbornej hodnotiacej komisie zo Slovenska na súťaži ISEF. Viac…

On-line beseda s genetikou

Pre žiakov 8. ročníka ZŠ Moskovská 2 z Banskej Bystrice si pripravila naša kolegyňa RNDr. Terézia Kisková, PhD. on-line besedu zameranú na genetické ochorenia, či už autozomálne alebo gonozomálne. V závere si žiaci zmerali svoje sily vo vedomostnom on-line kvíze. Víťazom boli odovzdané vecné ceny, ktoré darovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Viac o tejto besede, aj s fotogalériou, sa dozviete priamo na stránke školy https://zsmoskovska.edupage.org/news/#news-963.

Exkurzia zo strednej školy

Gymnazisti bilingválneho štúdia z Gymnázia Opatovská 7 v Košiciach sa boli pozrieť, ale hlavne vyskúšať si to, čo ich čaká a s čím sa stretnú na Ústave biologických a ekologických vied, ak by prišli študovať biológiu. Strávili u nás príjemný a podnetný deň. Fotogaléria.

Napísali o nás

V súvislosti s úhynom potkana Magawu, ktorý bol vycvičený na hľadanie mín, poskytla naša kolegyňa RNDr. Terézia Kisková, PhD. z Katedry fyziológie živočíchov rozhovor ohľadom vedeckej práce s laboratórnymi potkanmi uverejnený v denníku SME.

Deň otvorených dverí 2022

Pre všetkých záujecov o štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach bude dňa 3. februára 2022 pripravený Virtuálny deň otvorených dverí, ktorý budete môcť sledovať na fakultnej facebookovej stránke pfupjs.

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2021

10. decembra 2021, 10.00 h – 12.00 h
ONLINE prednášky
Viac informácií nájdete tu.

Aké sú molekulárne mechanizmy transformácie rôznych druhov podnetov na jednotný „jazyk“ nervových vzruchov? Ako sú ich vlastnosti zakódované do postupností signálov ? Na tieto a ďalšie otázky hľadali odpovede dva výskumné tímy pod vedením  Davida Juliusa a  Avrema Pataputiana z USA. Sústredili sa najmä na vnímanie tepla, chladu a mechanickej sily. Ich vyše 10-ročný výskum, ktorý priniesol mnohé významné a aj pre medicínsku prax (napr. pre vývoj nových typov analgetík) dôležité odpovede, bol odmenený tohtoročnou Nobelovou cenou za fyziológiu a medicínu.

Tému za Ústav biologických a ekologických vied priblíži prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc. prednáškou „Ako pracujú senzory v našom tele“.

33. Prírodovedecká čajovňa

V stredu 8. decembra 2021 sa uskutočnila Prírodovedecká čajovňa na tému Prehrievanie miest: geografické a ekologické súvislosti. Naša kolegyňa z Katedry zoológie, RNDr. Monika Balogová, PhD., priblížila túto problematiku v prednáške „Význam, život a strasti obojživelníkov v našom meste“. Nahrávku celého podujatia si môžete pozrieť tu.

 

Výsledky výskumu našich kolegov prezentované v relácii RTVS Veda a technika

Magnetické nanočastice možno využiť pre efektívne zachytenie vírusov a skrátenie doby ich detekcie vo vzorkách z vyšetrenia. Moderátorovi Gregorovi Marešovi to vysvetlila doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. z Katedry progresívnych materiálov Ústavu fyzikálnych vied a doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD. z Katedry bunkovej biológie Ústavu biologických a ekologických vied. Výskum sa realizuje v rámci projektu NANOVIR, finančne podporeného Európskou úniou a Ministerstvom dopravy a výstavby SR.
TV relácia zo dňa 9.10.2021

Rýchlu detekciu vírusov, avšak elektrochemickou cestou, predstavila RNDr. Ivana Šišoláková, PhD. z Katedry fyzikálnej chémie Ústavu chemických vied a RNDr. Martin Panigaj, PhD. z Katedry bunkovej biológie Ústavu biologických a ekologických vied. Výskum sa realizuje v rámci projektu EDEVIR, v spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach, finančne podporovaného APVV. 
TV relácia zo dňa 18.9.2021

Špecifiká živočíchov obývajúcich výhradne jaskynné prostredie a predátorské správanie niektorých z nich vysvetlil prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. a RNDr. Andrea Parimuchová, PhD. z Katedry zoológie Ústavu biologických a ekologických vied. Výskum finančne podporuje APVV v rámci projektu č. 17-0477. 
TV relácia zo dňa 19.6.2021

 

Deň otvorených dverí

Študentom stredných škôl sme minulý rok pripravovali Virtuálny DOD 2021. Informácie o jednotlivých ústavoch sú zverejnené na kanály Prírodovedeckej fakulty, kde môžete nájsť aj záznam o ÚBEV a prečo prísť študovať biológiu práve k nám.


Študuj na UPJŠ