Prejsť na obsah

Spolupráca

1minút, 17sekúnd

Ústav biologických a ekologických vied v rámci svojich aktivít spolupracuje s domácimi výskumnými inštitúciami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied a mnohými slovenskými univerzitami, ale aj zahraničnými partnermi, napr.:

Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, Poznaň, Poland

Aristotelova Univerzita v Solúne, Grécko

Biofyzikální ústav AV ČR, Brno

Fyzikálny a technický ústav nízkych teplôt Ukrajinskej akadémie vied, Charkov, Ukrajina Hebrejská Univerzita v Jeruzaleme, Izrael

Institute of Ecology PAS, Lublin, Poľsko

Lekárska univerzita vo Viedni, Rakúsko

Národní muzeum, Praha

Onkologický výskumný ústav v St. Peterburgu, Rusko; Korvínova Univerzita v Budapešti, Maďarsko

Poľnohospodárske výskumné centrum, Mikkeli, Fínsko

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice

Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Szent István University, Faculty of Veterinary science, Budapešť, Maďarsko

Szent István University, Gödöllő, Maďarsko

Technická univerzita, Dortmund, Nemecko

Universidade de Sao Paulo, Brazília

Universita di Siena, Taliansko

Universita di Parma, Taliansko

Universita di Napoli FEDERICO II, Taliansko

University of Western Ontario, London, Kanada

Univerzita sv. Klimenta Ohridského v Sofii, Bulharsko

Univerzita v Dortmunde, Nemecko

Univerzita v Bayreuthe, Nemecko

Univerzita v Minnesote, USA

Univerzita v Oulu, Fínsko

Ústav molekulovej virológie, Univerzita v Houstone, USA

Ústav půdní biologie – Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Viedenská univerzita, Rakúsko

Výskumný ústav rastlín v San Remo, Taliansko


Študuj na UPJŠ