Prejsť na obsah

Výučba

0minút, 27sekúnd

Ústav biologických a ekologických vied sa podieľa na zabezpečovaní vysokoškolského štúdia na všetkých troch stupňoch, t.j. bakalárskom, magisterskom a doktorandskom.

Záujemcovia o štúdium majú možnosť výberu zo študijných programov Jednoodborového štúdia biológie, Medziodborového štúdia a nadväzujúceho študijného programu Učiteľstva akademických predmetov. Ďalšou možnosťou výberu je študijný program Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií.

 


Študuj na UPJŠ