Prejsť na obsah

Cena riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu publikáciu zamestnancov za rok 2023

1minút, 15sekúnd

Do súťaže o Cenu riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu zamestnancov za rok 2023 bolo prihlásených osem vedeckých prác:

 • Gregor Bánó a kol., Phys. Rev. E 107 (2023) 024603
 • Marek Bombara a kol., Phys. Rev. D 108 (2023) 032009
 • Samuel Dobák a kol., Acta Mater. 246 (2023) 118667
 • Ján Füzer a kol., J. Alloys Compd. 945 (2023) 169254
 • Rudolf Gális a kol., Publ. Astron. Soc. Aust. 40 (2023) E022
 • Tomáš Samuely a kol., Phys. Rev. B 108 (2023) L220501
 • Hamid Arian Zad a kol., Phys. Rev. E 108 (2023) 044132
 • Milan Žukovič a kol., Physica A 612 (2023) 128509

Vymenovaná komisia o Cenu riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu zamestnancov za rok 2023 v zložení:
Doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD. (predseda komisie)
Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
RNDr. Zuzana Paulínyová, PhD.
RNDr. Hana Vargová, PhD.
vybrala z prihlásených vedeckých publikácií 3 finalistov a po odznení prezentácií finalistov sa uzniesla na nasledovnom poradí:

 1. miesto: Samuel Dobák a kol., On the ferrite-controlled iron coupling for enhanced soft magnetic hybrid composites via first-order reversal curves, Acta Materialia 246 (2023) 118667.
 2. miesto: Tomáš Samuely a kol., Protection of Ising spin-orbit coupling in bulk misfit superconductors, Physical Review B 108 (2023) L220501.
 3. miesto: Rudolf Gális a kol., The thermal history of the intergalactic medium at 3.9 ≤ z ≤ 4.3, Publications of the Astronomical Society of Australia 40 (2023) E022.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich hodnotné príspevky a všetkým oceneným srdečne blahoželáme!


Študuj na UPJŠ