Prejsť na obsah

Cena riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu publikáciu doktorandov za rok 2023

1minút, 9sekúnd

Do súťaže o Cenu riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu doktorandov za rok 2023 boli prihlásené štyri vedecké práce:

  • Baloh a kol., Journal of Non-Crystalline Solids 600 (2023) 122040
  • Hennel a kol., Journal of Alloys and Compounds 960 (2023) 170621
  • Pevná a kol., Journal of Photochemistry & Photobiology B 247 (2023) 112785
  • Tomková a kol., Archives of Biochemistry and Biophysics 747 (2023) 109758

Vymenovaná komisia o Cenu riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu doktorandov za rok 2023 v zložení:
Doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD. (predseda komisie)
Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
RNDr. Zuzana Paulínyová, PhD.
RNDr. Hana Vargová, PhD.
vybrala z prihlásených vedeckých publikácií 3 finalistov a po odznení prezentácií finalistov sa uzniesla na nasledovnom poradí:

  1. miesto: Pavlo Baloh a kol., Relation between nanocluster approximation and soft-potential model, the role of keystone nanocluster in the thermal conductivity, Journal of Non-Crystalline Solids 600 (2023) 122040.
  2. miesto: Miroslav Hennel a kol., High efficiency direct magnetocaloric effect in Heusler Ni2MnGa microwire at low magnetic fields, Journal of Alloys and Compounds 960 (2023) 170621.
  3. miesto: Viktória Pevná a kol., Effective transport of aggregated hypericin encapsulated in SBA-15 nanoporous silica particles for photodynamic theerapy of cancer cells, Journal of Photochemistry & Photobiology B 247 (2023) 112785.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich hodnotné príspevky a všetkým oceneným srdečne blahoželáme!


Študuj na UPJŠ