Prejsť na obsah

Spoluautormi publikácie ocenenej databázou Web of Science sú aj dvaja vedeckí pracovníci z ÚFV PF UPJŠ

1minút, 16sekúnd

Prehľadová publikácia E. A. Périgo, B. Weidenfeller, P. Kollár, and J. Füzer, Past, present, and future of soft magnetic composites, Applied Physics Reviews 5, 031301 (2018); doi: 10.1063/1.5027045, ktorej spoluautormi sú aj vedeckí pracovníci Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach  profesor Peter Kollár a docent Ján Füzer bola ocenená prestížnou databázou Web of Science ako vysoko citovaný článok.

Prehľadová vedecká práca je zameraná na opis súčasného stavu vo výskume magnetických vlastností nových progresívnych magneticky mäkkých kompozitov. Vysvetľuje vplyv feromagnetickej a dielektrickej časti kompozitu a magnetických interakcií na elektro-magnetické vlastnosti za rôznych fyzikálnych podmienok. Vysvetľuje súvislosti medzi magnetickými parametrami, veľkosťou častíc, hrúbkou feromagnetického a izolačného povlaku s cieľom  pripraviť hybridný kompozitný materiál s veľmi dobrými magnetickými vlastnosťami. Výsledky výskumu majú ambíciu rozširovať aplikačný potenciál kompozitných materiálov pre elektrotechniku. Publikovaná práca predstavuje súhrn výsledkov autorov z celého sveta a veľa poznatkov ako prví získali autori článku. V publikovanej práci sú zahrnuté výsledky práce pracovníkov Ústavu fyzikálnych vied, ktorí prispeli ku všetkým kapitolám. Samostatne prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. napísal kapitolu III Magnetic losses of SCMs a doc. RNDr. Ján Füzer, PhD. napísal kapitolu II Permeability of SMCs.


Študuj na UPJŠ