Prejsť na obsah

Vedenie ústavu

0minút, 28sekúnd

Riaditeľ ústavu

prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
Park Angelinum 9, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234 2220, 2529, 2537
E-mail:peter.kollar@upjs.sk

Zástupcovia riaditeľa

doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
Park Angelinum 9, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234 2276
E-mail: jozef.strecka@upjs.sk
doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.
zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť
Park Angelinum 9, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234 2579
E-mail: marek.bombara@upjs.sk
doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
zástupca riaditeľa pre vnútorné a vonkajšie vzťahy
Jesenná 5, 040 01 Košice
Tel.: +421 55 234 2556
E-mail: jozef.ulicny@upjs.sk

Študuj na UPJŠ