Prejsť na obsah

Spolupráca

0minút, 34sekúnd

Ústav geografie má v súčasnosti rozvinutú partnerskú spoluprácu s viacerými inštitúciami a orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj súkromnými firmami. Cieľom tejto spolupráce je odborná spolupráca v rámci projektov výskumu a vývoja, ako aj podpora rozvoja vzelávania študentov v praktickej rovine.

V súčasnosti je oficiálna zmluvná spolupráca s týmito subjektmi:

 

PHOTOMAP, s. r. o.

Poludníková 3/1453
040 12 Košice

 

Miestny Úrad Košice-Západ

Tr. SNP 39
040 11 Košice

 

 

SURVEYE, s.r.o.

Kapitulská 12
974 01 Banská Bystrica

 

HRDLIČKA – SLOVAKIA, s.r.o.

Moyzesova 46
040 01 Košice

CIVITA CENTER o.z

Ružindolská 4
917 01 Trnava

   

Študuj na UPJŠ