Prejsť na obsah

Ústav geografie

0minút, 29sekúnd

Ústav geografie má vyše 20 ročnú tradíciu a zameriava sa na výučbu a výskum v oblasti geografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme. Záujemcom o štúdium ponúka všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania v jednoodborovej forme, najmä so zameraním na geografiu a geoinformatiku. Medziodborové a učiteľské štúdium geografie na bakalárskom a magisterskom stupni ponúka v kombinácii s inými študijnými odbormi na Prírodovedeckej a Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Aktuality

Zobraziť viac

Jesenná 5, 040 01 Košice

ug@upjs.sk

+421 55 234 2590


Študuj na UPJŠ