Prejsť na obsah

Vedenie ústavu

0minút, 32sekúnd

Riaditeľ ústavu

Zástupcovia riaditeľa

doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť
tel.: +421-55-234-2587
e-mail: katarina.bonova@upjs.sk
Mgr. Marián Kulla, PhD.
zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť
tel.: +421-55-234-2563
e-mail: marian.kulla@upjs.sk
Mgr. Katarína Onačillová, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre vonkajšie vzťahy
tel.: +421-55-234-2459
e-mail: katarina.onacillova@upjs.sk

Tajomník

Mgr. Ján Šašak, PhD.
tel.: +421-55-234-2459
e-mail: jan.sasak@upjs.sk

Študuj na UPJŠ