Prejsť na obsah

O ústave

1minút, 42sekúnd

História

Ústav informatiky má vyše tridsaťročnú tradíciu a dlhodobé skúsenosti z výučby informatiky.

Za výrazného prispenia prof. RNDr. L. Bukovského, DrSc. sa na UPJŠ objavila matematická informatika, ktorá bola  inštitucionalizovaná najprv vo forme oddelenia na Katedre matematickej analýzy. Na báze tohto oddelenia bola v roku 1985 zriadená Katedra teoretickej kybernetiky a matematickej informatiky, ktorá sa v roku 1991 premenovala na Katedru matematickej informatiky. Z nej v roku 2002 vznikol Ústav informatiky, ktorý funguje dodnes.

Súčastnosť

Ústav informatiky zabezpečuje vzdelávanie v akreditovaných programoch študijného odboru informatika vo všetkých troch stupňoch. Vzdelávanie je podporené vlastným vedeckým výskumom a zapojením sa do domácich a medzinárodných projektov.

Prečo študovať práve u nás?
TradíciaÚstav informatiky má vyše tridsaťročnú tradíciu a dlhodobé skúsenosti z výučby informatiky.Rodinná atmosféraU nás je každý študent individualitou, ktorej sa vieme jednotlivo venovať, riešiť prípadné problémy a posúvať sa spoločne ďalej. Filozofiu podporujeme viacerými podujatiami zameraných výhradne pre študentov.

Špičkový výskum reflektovaný v študijných programoch
Vedeckí pracovníci sa špecializujú na popredné oblasti výskumu a aktuálne poznatky okamžite zapracovávajú do študijných programov. Analýza dát, sémantický web, kryptológia, softvérové inžinierstvo, počítačové siete a ich bezpečnosť a mnohé ďalšie oblasti sú okamžite prezentované študentom na seminároch a prednáškach.

Spolupráca s praxou
Košický región zažíva boom v oblasti informačných technológií a je sídlom viacerých popredných spoločností. Kooperácia s nimi prebieha na viacerých rovinách – či už v podobe predmetov priamo realizovaných spoločnosťami, participáciou v Košice IT Valley, či v rôznych aktivitách, ktoré tieto spoločnosti podporujú.


Študuj na UPJŠ