Prejsť na obsah

Akademické pracoviská ústavu

0minút, 33sekúnd

Oddelenie didaktiky matematiky

Jesenná 5, 041 54 Košice
tel.: +421 55 6221926

Vedúci APÚ: 

doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.
tel.: +421 55 234 2566
email: stanislav.lukac(at)upjs.sk


Oddelenenie matematickej analýzy

Jesenná 5, 041 54 Košice
tel.: +421 55 6221926

Vedúci APÚ:     

Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.
tel.:+421 55 234 2560
email: jozef.kiselak(at)upjs.sk


Oddelenie ekonomickej a finančnej matematiky

Jesenná 5, 041 54 Košice
tel.: +421 55 6221926

Vedúci APÚ:     

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
tel.: +421 55 234 2559
email: katarina.cechlarova(at)upjs.sk


Oddelenie diskrétnej matematiky

Jesenná 5, 041 54 Košice
tel.: +421 55 6221926

Vedúci APÚ:

RNDr. Mária Maceková, PhD.
tel.: +421 55 234 2291
email: maria.macekova(at)upjs.skŠtuduj na UPJŠ