UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Akademické pracoviská ústavu

 

Katedra Botaniky

Mánesova 23,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 2300

Vedúci APÚ:   

prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.

                                               

Katedra bunkovej biológie

Šrobárova 2,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 1183

Vedúci APÚ: 

doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.

 

Katedra fyziológie živočíchov

Šrobárova 2,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 1183

Vedúci APÚ:

prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.

 

Katedra genetiky

Mánesova 23,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 2300

Vedúci APÚ:     

prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.

 

Katedra mikrobiológie

Šrobárova 2,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 1183

Vedúci APÚ:

RNDr. Mária Piknová, PhD.

 

Katedra zoológie

Šrobárova 2,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 1183

Vedúci APÚ:     

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.

 

Oddelenie didaktiky biológie

Mánesova 23,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 2300

Vedúci APÚ:   

doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.

 

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Šrobárova 2,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 1183

Vedúci APÚ:   

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.

Posledná aktualizácia: 08.10.2020