UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Katedra botaniky

Katedra botaniky

Mánesova 23,
041 54 Košice


Vedúci APÚ:     

RNDr. Michal Goga, PhD.

tel.: +421 55 234 2310
email: michal.goga@upjs.sk
 

Sekretariát:     

Mgr. Zdenka Lacková

tel.: +421 55 234 2300
email: zdenka.lackova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 19.10.2021