UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Katedra botaniky

Katedra botaniky

Mánesova 23,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 2300 
email: zdenka.lackova@upjs.sk

Vedúci APÚ:     

prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.

Sekretariát:     

Mgr. Zdenka Lacková
 

 

Posledná aktualizácia: 17.01.2019