UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.
email: martin.backor@upjs.sk

Sekretariát:
Mgr. Zdenka Lacková
email: zdenka.lackova@upjs.sk

Mánesova 23, Košice 041 54
tel.: +421 55 234 2300

 

 

Posledná aktualizácia: 21.01.2019