UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Kontakt

Ústav biologických a ekologických vied

Mánesova 23, Košice 041 54
Šrobárova 2, Košice 041 54


tel.: +421 55 234 2300
tel.: +421 55 234 1183
email: pf-ubev@upjs.sk

Riaditeľ ústavu:
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.

Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť:
doc. RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD.

Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť:
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.

Zástupca riaditeľa pre vonkajšie vzťahy:
RNDr. Terézia Kisková, PhD.

Zástupca riaditeľa - koordinátor študentských mobilít:
RNDr. Katarína Bruňáková, PhD.

Tajomník ústavu:
RNDr. Mariana Kolesárová, PhD.

Sekretariát:
Darina Kováčová
 

 

Posledná aktualizácia: 02.03.2020