Prejsť na obsah

Vedenie ústavu

0minút, 34sekúnd

Riaditeľ ústavu

doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
Šrobárova 2, Mánesova 23 , 041 54 Košice
tel.: +421 55 234-1201
E-mail: peter.pristas@upjs.sk

Zástupcovia riaditeľa

doc. RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD.
zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť
Mánesova 23 , 041 54 Košice
tel.: +421 55 234 2317
E-mail: peter.palove-balang@upjs.sk
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.
zástupkyňa riaditeľa pre pedagogickú činnosť
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: +421 55 234-1186
E-mail: zuzana.daxnerova@upjs.sk
doc. RNDr. Katarína Bruňáková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa – koordinátor študent. mobilít
Mánesova 23, 041 54 Košice
tel.: +421 55 234-2308
E-mail: katarina.brunakova@upjs.sk

Tajomníčka ústavu

RNDr. Mariana Kolesárová, PhD
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: +421 55 234-1191
E-mail: mariana.kolesarova@upjs.sk

Študuj na UPJŠ