UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Oddelenie didaktiky fyziky


Oddelenie didaktiky fyziky

Park Angelinum 9,
041 54 Košice


tel.: +421 55 234 2530
fax: +421 55 6222124
email: dana.jackova@upjs.sk

Katedrová stránka: http://ufv.science.upjs.sk/odf
 

Vedúci APÚ:     

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Sekretariát:     

Dana Jacková

Posledná aktualizácia: 25.10.2021