UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Kontakt

Ústav fyzikálnych vied

Park Angelinum 9,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2501
fax: +421 55 6222124
email: ufv@upjs.sk

 

Riaditeľ ústavu: 

prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

Park Angelinum 9, 040 01 Košice  
tel.: +421 55 234 2220, 2529, 2537
E-mail: peter.kollar@upjs.sk

 

Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy:

doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.

Park Angelinum 9, 040 01 Košice  
tel.: +421 55 234 2276
E-mail: jozef.strecka@upjs.sk

 

Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť:
 

doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.

Park Angelinum 9, 040 01 Košice  
tel.: +421 55 234 2579
E-mail: marek.bombara@upjs.sk

 

Zástupca riaditeľa pre vnútorné a vonkajšie vzťahy:

doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.

Jesenná 5, 040 01 Košice
Tel.: +421 55 234 2556
E-mail: jozef.ulicny@upjs.sk

 

Sekretariát:
Beáta Kišová

Napíšte nám

Meno a priezvisko:
E-mail:
Predmet:
Text správy:

Posledná aktualizácia: 25.10.2021