UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Vedenie ústavu

Riaditeľ ústavu:

prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
Park Angelinum 9, 040 01 Košice  
tel.: +421 55 234 2220, 2529, 2537
E-mail: peter.kollar@upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy:

doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD. doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
Park Angelinum 9, 040 01 Košice  
tel.: +421 55 234 2276
E-mail: jozef.strecka@upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť:

doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.
Park Angelinum 9, 040 01 Košice  
tel.: +421 55 234 2579
E-mail: marek.bombara@upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre vnútorné a vonkajšie vzťahy:

doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc. doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
Jesenná 5, 040 01 Košice
Tel.: +421 55 234 2556
E-mail: jozef.ulicny@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 12.11.2019