UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výskumná infraštruktúra

Centrum pokročilého výskumu vo fyzike kondenzovaných látok

 

Fyzika nízkych teplôt

Výskum štruktúry

Magnetizmus

Teoretická fyzika


 

Centrum interdisciplinárnych biovied (CIB)

CIB Technologického a inovačného parku UPJŠ zdieľa s ÚFV spoločné laboratóriá


 

Centrum pre astrofyziku a subjadrovú fyziku


 

Centrum moderných didaktických metód

 

Centrá a ich laboratória sú súčasťou neformálneho združenia fyzikálnych pracovísk UPJŠ a košických ústavov SAV.

 

Posledná aktualizácia: 21.10.2021