UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Akademické pracoviská ústavu

 

Oddelenie fyzickej geografie

Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2589

Vedúci APÚ:   

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

                                               

Oddelenie geoinformatiky

Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2452

Vedúci APÚ: 

doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

 

Oddelenie humánnej a regionálnej geografie

Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2353

Vedúci APÚ:

Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

Posledná aktualizácia: 24.11.2018