UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Akademické pracoviská ústavu

Oddelenie fyzickej geografie

Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2255

Vedúci APÚ:   

RNDr. Alena Gessert, PhD.

e-mail: alena.gessert@upjs.sk

                                               

Oddelenie geoinformatiky

Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2452

Vedúci APÚ: 

doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

e-mail: jan.kanuk@upjs.sk

Oddelenie humánnej a regionálnej geografie

Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2353

Vedúci APÚ:

doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

e-mail: ladislav.novotny@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 13.10.2021