UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Kontakt

Ústav geografie

Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2590
email: ug@upjs.sk
web: https://geografia.science.upjs.sk/ 

Riaditeľ ústavu:
Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Zástupkyňa riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy:
Ing. Katarína Bónová, PhD.

Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť:
Mgr. Marián Kulla, PhD.

Tajomník ústavu:
Mgr. Ladislav Novotný, PhD..

Sekretariát:
Katarína Tkáčiková
 

Posledná aktualizácia: 04.09.2019