UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Kontakt

Ústav geografie

Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2590
email: ug@upjs.sk
web: https://geografia.science.upjs.sk/ 

 

Riaditeľ ústavu:
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

tel.: +421 55 234 2591
email: jaroslav.hofierka@upjs.sk

 

Zástupkyňa riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy:
doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.

tel.: +421 55 234 2587
email: katarina.bonova@upjs.sk

 

Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť:
Mgr. Marián Kulla, PhD.

tel.: +421 55 234 2563
email: marian.kulla@upjs.sk

 

Tajomník ústavu:
Mgr. Ján Šašak, PhD.

tel.: +421 55 234 2458
email: jan.sasak@upjs.sk

 

Sekretariát:
Mgr. Simona Juhárová


tel.: +421 55 234 2590
email: simona.juharova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 06.07.2022