UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Spolupráca

Ústav geografie má v súčasnosti rozvinutú partnerskú spoluprácu s viacerými inštitúciami a orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj súkromnými firmami. Cieľom tejto spolupráce je odborná spolupráca v rámci projektov výskumu a vývoja, ako aj podpora rozvoja vzelávania študentov v praktickej rovine.

V súčasnosti je oficiálna zmluvná spolupráca s týmito subjektmi:

photomap1

 

PHOTOMAP, s. r. o.

Poludníková 3/1453
040 12 Košice

 kosice-zapad1

Miestny Úrad Košice-Západ

Tr. SNP 39
040 11 Košice

 http://www.surveye.sk/style/surveye.png

 

SURVEYE, s.r.o.

Kapitulská 12
974 01 Banská Bystrica

logo-hrdlicka Slovakia-01

 

HRDLIČKA - SLOVAKIA, s.r.o.

Moyzesova 46
040 01 Košice

Logo stredne

CIVITA CENTER o.z

Ružindolská 4
917 01 Trnava

Posledná aktualizácia: 22.10.2019