UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Vedenie ústavu

Riaditeľ ústavu:

        prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
        e-mail: jaroslav.hofierka@upjs.sk
        tel.: +421-55-234-2591

 

Zástupkyňa riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy:

        doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.
        e-mail: katarina.bonova@upjs.sk
        tel.: +421-55-234-2587

 

Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť:

        Mgr. Marián Kulla, PhD.
        e-mail: marian.kulla@upjs.sk
        tel.: +421-55-234-2563

 

Tajomník ústavu:

        Mgr. Ján Šašak, PhD.
        e-mail: jan.sasak@upjs.sk
        tel.: +421-55-234-2458

                                                  

Posledná aktualizácia: 06.07.2022