UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Vedenie ústavu

Riaditeľ ústavu:

Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
E-mail: jaroslav.hofierka@upjs.sk
tel.: +421-55-234-2591

Zástupkyňa riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy:

Ing. Katarína Bónová, PhD.
E-mail: katarina.bonova@upjs.sk
tel.: +421-55-234-2587

Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť:

Mgr. Marián Kulla, PhD.
E-mail: marian.kulla@upjs.sk
tel.: +421-55-234-2563

Tajomník ústavu:

Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
E-mail: ladislav.novotny@upjs.sk
tel.: +421-55-234-2353

Posledná aktualizácia: 10.07.2019