UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Akademické pracoviská ústavu

                                               

Oddelenie didaktiky matematiky

Jesenná 5,
041 54 Košice

tel.: +421 55 6221926

Katedrová stránka:  http://umv.science.upjs.sk/didaktika

Vedúci APÚ: 

doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

email: stanislav.lukac(at)upjs.sk

 

Oddelenenie matematickej analýzy

Jesenná 5,
041 54 Košice

tel.: +421 55 6221926

Katedrová stránka:  http://umv.science.upjs.sk/analyza

Vedúci APÚ:     

Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.

email: jozef.kiselak(at)upjs.sk

 

Oddelenie ekonomickej a finančnej matematiky

Jesenná 5,
041 54 Košice

tel.: +421 55 6221926

Katedrová stránka:  http://umv.science.upjs.sk/efm

Vedúci APÚ:     

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.

email: katarina.cechlarova(at)upjs.sk

 

Oddelenie diskrétnej matematiky

​Jesenná 5,
041 54 Košice

tel.: +421 55 6221926

Vedúci APÚ:

RNDr. Mária Maceková, PhD.

email: maria.macekova(at)upjs.sk

Posledná aktualizácia: 24.04.2020