UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Akademické pracoviská ústavu

                                               

Oddelenie didaktiky matematiky

Jesenná 5,
041 54 Košice

tel.: +421 55 6221926

Katedrová stránka:  http://umv.science.upjs.sk/didaktika

Vedúci APÚ: 

prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.

email: jozef.dobos@upjs.sk

 

Oddelenenie matematickej analýzy

Jesenná 5,
041 54 Košice

tel.: +421 55 6221926

Katedrová stránka:  http://umv.science.upjs.sk/analyza

Vedúci APÚ:     

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

email: ondrej.hutnik@upjs.sk

 

Oddelenie ekonomickej a finančnej matematiky

Jesenná 5,
041 54 Košice

tel.: +421 55 6221926

Katedrová stránka:  http://umv.science.upjs.sk/efm

Vedúci APÚ:     

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.

email: katarina.cechlarova@upjs.sk

 

Oddelenie diskrétnej matematiky

​Jesenná 5,
041 54 Košice

tel.: +421 55 6221926

Vedúci APÚ:

prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.

email: mirko.hornak@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 04.02.2019