UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Kontakt

Ústav matematických vied

Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2213
email: umv@upjs.sk

Riaditeľ ústavu:
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

Sekretariát:
Zlatica Knapíková

Posledná aktualizácia: 14.04.2020