Prejsť na obsah

Akademické pracoviská ústavu

0minút, 47sekúnd
Katedra analytickej chémie

Kostlivého ul.,
041 54 Košice

Vedúca APÚ


doc. Ing. Viera Vojteková, PhD.
tel.: +421 55 234 2360
e-mail: viera.vojtekova@upjs.sk

Katedra anorganickej chémie

Moyzesova 11,
041 54 Košice

Vedúci APÚ


doc. RNDr. Juraj Kuchár, PhD.
tel.: +421 55 234 2376
e-mail: juraj.kuchar@upjs.sk

Katedra biochémie

Moyzesova 11,
041 54 Košice

Vedúci APÚ


doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.
Tel.: +421 55 234 1262
E-mail:viktor.viglasky@upjs.sk

Katedra fyzikálnej chémie

Kostlivého ul.,
041 54 Košice

Vedúca APÚ


RNDr. Ivana Šišoláková, PhD., univerzitná docentka
tel.: +421 55 234 2328
e-mail: ivana.sisolakova@upjs.sk

Katedra organickej chémie

Moyzesova 11,
041 54 Košice

Vedúca APÚ


doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.
tel.: +421 55 234 2348
e-mail: miroslava.martinkova@upjs.sk

Laboratórium NMR spektroskopie

Moyzesova 11,
041 54 Košice

Vedúca APÚ


RNDr. Mária Vilková, PhD.
tel.: +421 55 234 2364
e-mail: maria.vilkova@upjs.sk

Oddelenie didaktiky chémie

Moyzesova 11,
041 54 Košice

Vedúca APÚ


doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Tel.: +421 55 234 2338
e-mail: maria.ganajova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ