UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Naši vybraní absolventi

Pozrite si rozhovor s naším absolventom odboru matematická optimalizácia Ústavu matematických vied na PF UPJŠ.

 

Pozrite si uplatnenie a pár slov od našich vybraných absolventov

Posledná aktualizácia: 30.01.2019