Prejsť na obsah

Štúdium

1minút, 14sekúnd

Ústav matematiky poskytuje študijné programy na troch stupňoch štúdia. Ponúkame možnosť výberu z jednoodborových i medziodborových študijných programov. Ponúkame aj študijné programy zamerané na učiteľstvo matematiky (odporúčame zvoliť si na bakalárskom stupni medziodborové štúdium, následne pokračovať na magisterskom stupni učiteľským programom).

Po ukončení má absolvent širokú možnosť uplatnenia, či už v školstve, alebo v mnohých firmách.

Stupeň štúdia

Typ štúdia

Študijný program

Bakalárske

Medziodborové štúdium

Analýza dát a umelá inteligencia

 

Jednoodborové štúdium

Ekonomická a finančná matematika

Jednoodborové štúdium

Matematika

Medziodborové štúdium

Matematika v kombinácii – Biológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Psychológia

Magisterské

Medziodborové štúdium

Analýza dát a umelá inteligencia

Jednoodborové štúdium

Ekonomická a finančná matematika

Jednoodborové štúdium

Manažérska matematika

Učiteľské štúdium

Matematika v kombinácii – Biológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Psychológia

Doktorandské

Jednoodborové štúdium

Aplikovaná matematika

Jednoodborové štúdium

Diskrétna matematika

Jednoodborové štúdium

Teória vyučovania matematiky

V prípade potreby môžete kontaktovať študijné oddelenie Prírodovedeckej fakulty, alebo zástupcu pre pedagogickú činnosť Ústavu matematiky.

Ak chcete vedieť viac o živote na ústave, navštívte Facebook alebo Instagram Ústavu matematiky, ktoré spravujú naši doktorandi. Všetci záujemcovia sú tiež vrelo vítaní na Dni otvorených dverí.

Prílohy

File File size
swf absolventi 2 MB

Študuj na UPJŠ