UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Štúdium v zahraničí

V rámci štúdia môžu študenti stráviť jeden semester alebo jeden celý akademický rok v rámci programu Erasmus+ na niektorej z partnerských univerzít. Študent môže vycestovať na partnerské univerzity na základe zmluvy s našou univerzitou, dostane štipendium a po návrate sa mu kredity získané v zahraničí uznajú. Okrem odborných predmetov môže študent v zahraničí študovať aj jazyk.

V prípade záujmu o študijný pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+ kontaktujte prof. RNDr. Katarínu Cechlárovú, DrSc.

Partnerské pracoviská, s ktorými máme v súčasnosti podpísané bilaterálne dohody, môžete nájsť na týchto stránkach (resp. i na priloženej mape).

 

Posledná aktualizácia: 19.04.2020