Prejsť na obsah

3. prírodovedecká čajovňa

0minút, 30sekúnd

  • Plagát
  • Mgr. Michal Gallay, PhD., RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (ÚGE)
   Geografi cké informačné systémy (GIS) – nástroj,technológia a veda. Interdisciplinárny koncept pre analýzu priestorových informácií.
  • Mgr. Alexander Szabari, PhD. (ÚINF)
   Informácie – odkiaľ ste sa vzali?!
  • RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (ÚGE)
   Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území pomocou GIS

Záznamy prednášok sú urobené systémom EVO, preto je potrebné na ich prehrávanie inštalovať Javu (www.java.com).

 


Študuj na UPJŠ