Prejsť na obsah

Vedecký pracovník fakulty sa stal vedúcim historicky prvej slovenskej paleontologickej expedície v Iráne

1minút, 30sekúnd

Doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD., vedecký pracovník Centra interdisciplinárnych biovied PF UPJŠ, sa stal vedúcim pripravovanej historicky prvej slovenskej paleontologickej expedície v Iráne. Počas svojho pôsobenia v zahraničí organizoval expedície v Patagónii, na Sibíri, v Iráne a Číne. Docent Kundrát sa venuje štúdiu vývoja a evolúcii archosaurov. Do tejto skupiny diapsidných plazov patria dinosaury, vtáky, pterosaury, krokodíly a ich príbuzné formy. Vo svojom vedeckom bádaní sa zaoberá vznikom a adaptáciou znakov, ktoré zmenili plazy na vtáky. Išlo o jednu z najvýznamnejších udalostí v evolúcii stavovcov. Organizuje medzinárodné vedecké expedície vyhľadávajúce formy dinosaurov podobných vtákom. Patrí k priekopníkom vo využívaní metód počítačovej tomografie v paleobiológii. Je hosťujúcim spolupracovníkom Európskeho synchrotrónového centra v Grenobli, kde vyvíja nové metodiky neinvazívneho spôsobu štúdia fosílií.

Cieľom expedície v Iráne je preskúmať oblasti s usadeninami z obdobia druhohôr a treťohôr,  obdobia pred a po veľkom vymieraní, kedy došlo k zrážke Zeme s kométou.  Jednou z hlavných priorít je prieskum rozsiahlych uloženín z obdobia jury, kedy bol Irán súostrovím izolovaným od vtedajších super kontinentov severnej a južnej pologule. Poznatky z tejto expedície poslúžia pre prípravu ďalšej stratégie a logistického zabezpečenia rozsiahlejších expedičných výprav v nasledujúcich rokoch.

Zápisník z Iránu:

Video – Alumni Space 09. 02. 2017

Viac informácií:

► http://www.slovenskyvychod.sk/sk/index.php/spravodajstvo/1094-humencan-martin-kundrat-sa-prebojoval-medzi-svetovu-elitu-paleontologov

► http://vedanadosah.cvtisr.sk/na-love-v-cinskom-praveku

Fotogaléria


Študuj na UPJŠ